Brzoza, Olcha

RUSTICAL - dopuszczalne : sęki zdrowe, jasne ciemne, sęki do 30 mm pęknięte, nadpsute nieprzechodzące na lewą stronę, rdzeń
zamknięty, przebarwienia, wewnętrzny i zewnętrzny biel, pęknięcia do 50 mm (nie na czołach). dopuszcza się naturalne
zróżnicowanie kolorystyczne.  Niedopuszczalne : zgnilizna,chodniki owadzie
 
Szerokość:  145 mm;90mm
Grubość: 22 mm
Długość: 400mm – 2400 mm 

 

 

 

NASZE REALIZACJE